Oznámení Pravidla hry Seafight

Diskuze na fóru 'Pravidla' zahájená uživatelem Leo., 12/12/19.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  Pravidla hry Seafight


  1. Registrace


  Registrací účtu ve hře SeaFight vyjadřuje hráč souhlas s našimi všeobecnými obchodními podmínkami (VOP), které lze nalézt na webových stránkách hry nebo na portálu Bigpoint, jakož i veškerými dalšími pravidly souvisejícími s hrou (pravidla fóra, pravidla chatu, domovní pravidla apod.)


  2. Zneužívání bugů, chyby ve hře, exploitování

  Zneužívání bugů nebo programových chyb, jakož i jejich odhalování třetím stranám, je zakázáno. Hráči, kteří toto pravidlo poruší a budou systémem přistiženi, musí počítat s tím, že veškeré nelegálně získané výhody budou z jejich účtu odebrány. V závislosti na okolnostech může podpora hry rozhodnout o dočasném nebo permanentním zablokování účtu.

  Nalezené chyby ve hře je nutné bezodkladně ohlásit moderátorům SeaFightu nebo podpoře hry, nejlépe e-mailovou zprávou zaslanou podpoře nebo prostřednictvím kontaktního formuláře ve hře. Bugy, chyby a bezpečnostní nedostatky (exploity), které by mohly vést k získání neoprávněných výhod, mohou být oznámeny týmu podpory pouze prostřednictvím kontaktního formuláře.  3. Zakázané nápomocné programy a automatizace

  Ke hraní našich her mohou být využívány pouze konvenční, komerčně dostupné prohlížeče v nezměněné podobě nebo herní klienti vyvinutí přímo pro danou hru. Používání neautorizovaných pomůcek, botů, skriptů, maker (jako např. Fiddler) a dalších aplikací, které automatizují herní procesy nebo jakkoli mění design či funkci herního klienta, je přísně zakázáno.


  4. Osobní výhody: Pushing/více účtů najednou/farming

  4.1. Pushing
  Pushing je zakázán ve všech našich hrách bez výjimky. Pushingem se rozumí interakce mezi dvěma nebo více účty za účelem jakéhokoli zvýhodnění alespoň jednoho z těchto účtů. Zákaz pushingu platí jak pro více účtů provozovaných jedním hráčem, tak pro účty náležící více hráčům. Tým podpory si vyhrazuje právo rozhodnout, zda interakce mezi účty odpovídá definici pushingu.

  4.2. Více účtů najednou
  Provozování více účtů na témže serveru je ve hře SeaFight v zásadě povoleno, avšak pouze za předpokladu, že mezi nimi nedochází k interakci za účelem pushingu. V případě porušení této podmínky hrozí uživateli ztráta všech účtů.

  4.3. Farming
  Používání účtů k tzv. „farmingu“ je zakázáno. Farmingem se rozumí provozování účtu, jehož jediným účelem je poskytování výhody jinému účtu (např. prostřednictvím poskytování zdrojů, zasílání žádostí o přátelství, hromadného zasílání dárků apod.)


  5. Chování v komunitě

  5.1. Komunikace
  Děláme vše pro to, aby naše hry i všechny související komunikační kanály (fórum, chat, interní systém zpráv) byly místem, kde se k sobě hráči chovají uctivě a navzájem se respektují. Očekáváme od všech hráčů, ale i od našich spolupracovníků (moderátoři, administrátoři, členové týmu podpory, komunity manažeři), že budou vyžadovat a dodržovat vzájemný respekt a ohleduplnost vůči ostatním.

  Pro jednotlivé komunikační kanály jsou v případě potřeby vypracovaná vlastní pravidla. Od všech členů komunity se očekává znalost a dodržování těchto pravidel: Pravidla platná pro fórum (včetně tzv. etikety fóra) jsou zřetelně viditelná přímo na fóru. Na fóru najdete také pravidla chatu pro hry, které disponují chatovým systémem. Na soukromé zprávy ve hře se vztahují pravidla chatu.

  Urážky, nadávky, výhružky a špatné chování jako je spam v jakékoliv formě jsou zakázané. Šíření pornografického, politického, rasistického nebo jiného protizákonného obsahu, stejně jako zveřejňování odkazů na stránky s takovým obsahem, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechny komunikační kanály (fórum, chat, interní systém zpráv, sociální sítě, kontaktní formulář podpory apod.) poskytované společností Bigpoint S.à.r.l. and Co, SCS.


  5.2. Vyhrožování v reálném životě nebo vydírání
  Veškeré případy vyhrožování nebo vydírání týkající se reálného života hráče budou důsledně prošetřeny a povedou k okamžitému vyloučení pachatele ze všech her a aktivit spojených se společností Bigpoint S.à.r.l. and Co, SCS. Všechny příspěvky s jednoznačným záměrem nalezení osob a hráčů, aby jim a nebo jejich blízkým třetím osobám způsobili škodu nebo újmu se budou brát jako výhružky v reálném životě, jakmile budou proneseny (ve fóru, na chatu, v systému zpráv, na sociálních sítích, v kontaktu s podporou).


  6. Používání účtu

  6.1. Údaje o účtu a bezpečnost účtu
  Uživatel je povinen držet své uživatelské údaje (přihlašovací jméno, heslo, atd.) v tajnosti. Za žádných okolností není povoleno sdílet tyto údaje s třetími osobami. Každý hráč je osobně zodpovědný za bezpečné užívání a zabezpečení svého herního účtu. Žádný zaměstnanec společnosti Bigpoint nebo člen týmu pověřeného správou chatu či fóra po vás nebude nikdy požadovat poskytnutí plných přístupových údajů. Za škody způsobené v důsledku nedbalosti uživatele neneseme žádnou zodpovědnost.

  Dbejte rad týkajících se zabezpečení účtu, které jsou uvedeny v sekci Pravidla na fóru hry a také v bezpečnostních sděleních zobrazujících se ve hrách.


  6.2. Prodej, obchodování a/nebo darování účtů
  Využití herních účtů ke komerčním účelům nebo jejich prodej či převod jsou zakázány. Totéž platí pro převzetí účtu od třetí strany, ať už prostřednictvím koupě, propůjčení nebo darování.

  Bigpoint neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku provozování jednoho účtu více osobami. Každý hráč nese výlučnou odpovědnost za svůj účet a musí počítat s následky plynoucími z předání vlastních uživatelských údajů jiným osobám.  7. Jména uživatelů a cechů

  Registrací do některé z našich her se hráč zavazuje k výběru vhodného uživatelského jména, případně jména či zkratky pro hráčské sdružení (klan, gilda, cech). Jména a zkratky se sexistickým, pornografickým, politickým, rasistickým, kriminálním či jinak pobuřujícím podtextem jsou zakázané. Stejně tak není povoleno používat jména a zkratky, které se podobají jménům moderátorů, administrátorů, správců komunity apod.


  8. Porušení pravidel

  V závislosti na závažnosti prohřešku a s přihlédnutím k případným předchozím varováním může porušení výše uvedených pravidel vyústit k dočasnému zablokování účtu případně k trvalému zákazu hraní (smazání účtu). V rozhodování, zda došlo k porušení pravidel, má konečné slovo vedení hry. Odpovědnou kontaktní osobou je v takových případech administrátor nebo pracovník podpory zmocněný k odstavování účtů.


  9. VOP

  Tato pravidla jsou doplňkem VOP a musí být důsledně dodržována. Platné VOP se nachází na http://www.bigpoint.com jako i na úvodních stránkách našich her. Pokud nejsou jednotlivé případy nebo situace pokryté v pravidlách hry, tým podpory si vyhrazuje právo rozhodnout tak, jak to stanoví platné VOP.


  10. Změny pravidel

  Společnost Bigpoint S.à.r.l. and Co, SCS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry. Případná neplatnost nebo nepoužitelnost jednoho nebo více bodů v těchto pravidlech pro některou z her nemá vliv na platnost pravidel jako celku.
   
  CM_Miky tohle ocenil(a).
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.