Mini hra 21/2023

Diskuze na fóru 'Uživatelský koutek' zahájená uživatelem Leo., 30/6/23.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
 1. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  Ahoj Piráti,

  vítejte v Příběhu o ztracené flotile část II!
  Připravte se na cestu za tajemstvími souostroví Ezio.
  Otestujte si své znalosti a odhalte tajemství Ztracené flotily, Splinterskulls a prastarých příšer, které se ukrývají uvnitř.
  Jsi připraven? Pojďme začít!


  Pravidla:
  • Otestujte si své znalosti a zjistěte, zda dokážete vyřešit záhadu, která mátla historiky po staletí.
  • Na základě níže uvedeného textu odpovězte na následující otázky.
  • Kód voucheru bude složen z písmen, která odpovídají správným odpovědím v minihře trivia.
  • Každá správná odpověď (a, b, c nebo d) přispěje jedním písmenem do kódu voucheru.
  • Odpovězte správně na všechny otázky a obdržíte kód voucheru
  Jakmile kód najdete, nesdílejte jej!
  Hodně štěstí a bav se!


  Text

  Dva předkové Ztracené flotily zůstávají v souostroví Ezio a hledají informace o tom, co se stalo v minulosti.
  Mořský orel, který přijal některé víry a předvídavosti Prvních lidí, kteří osídlili ostrov a působí jako duchovní průvodce, a Erendira Sepero, taktičtější a bojem zocelená, která udržela svůj lid v bezpečí.
  Mezi nimi je velká touha dozvědět se, co se stalo jejich předkům. Zastaví je ale stále mocná flotila Splinterskullů. Lodě zdánlivě vyrobené z naplavených věcí a nákladu vhozeného do moře plavidely ztracené flotily, ale spojené dohromady něčím víc.
  Záhada k odhalení.
  Na jejich pomoc našli Nadima Latifa, který dorazil jen měsíce před vámi a zdá se, že ho sem přitáhl stejný zájem, jaký má pan Smythe.
  Mezi těmito různými postavami můžete zjistit, co se skutečně stalo se Ztracenou flotilou, kdo jsou Splinterskulls a kdo je ovládá a jaká velká monstra se zde skrývají. Možná symbol spojení souostroví s dávnějšími časy.


  1) Kdo jsou ti dva předkové v souostroví Ezio, kteří hledají poznání minulosti?
  a) Mořský orel a Erendira Sepero
  b) Nadim Latif a pánev Smythe
  c) Orel mořský a Nadim Latif
  d) Zdědit Sepero ze Smythova chleba


  2) Jakou roli hraje mořský orel v souostroví Ezio?
  a) Taktický a bitvami zocelený průvodce
  b) Duchovní průvodce s vírou Prvních lidí
  c) Vůdce flotily Splinterskull
  d) Ochránce ztracené flotily


  3) Která postava je popisována jako taktičtější a bojem zocelená?
  a) Orel mořský
  b) Erendira Sepero
  c) Nadiem Latif
  d) Pane Smythe


  4) Kterou postavu přitahuje souostroví Ezio a má stejný zájem jako pan Smyth?
  a) Orel mořský
  b) Erendira Sepero
  c) Nadiem Latif
  d) Žádná z výše uvedených možností


  5) Jaká je hlavní překážka, která brání Orlovi mořskému a Erendiře Seperové dozvědět se o svých předcích?
  a) Starověké příšery souostroví
  b) Mocná flotila Splinterskullů
  c) Vměšování pana Smytha
  d) Nedostatek historických záznamů


  6) Z čeho jsou vyrobeny lodě flotily Splinterskull?
  a) Starověké památky lodí ztracené flotily
  b) Naplavené věci a náklad vhozený do moře souostroví
  c) Ocel a železo z neznámých zdrojů
  d) Magické artefakty


  7) Kdo nebo co ovládá flotilu Splinterskull?
  a) Orel mořský
  b) Erendira Sepero
  c) NadIm Latif
  d) Neznámá entita


  8) Jaký je konečný cíl Orla mořského a Erendiry Sepero při odhalování záhady Ztracené flotily?
  a) Najít poklad ukrytý jejich předky
  b) Shledat se se svými ztracenými rodinnými příslušníky
  c) Pochopit svou vlastní identitu a dědictví
  d) Získat kontrolu nad flotilou Splinterskull


  9) Co symbolizují velká monstra souostroví?
  a) Boj o moc mezi Orlem mořským a Erendira Sepero
  b) Dávné souvislosti souostroví s dávnou minulostí
  c) Blížící se zničení flotily Splinterskull
  d) Blížící se zkázu souostroví Ezio


  10) Jak dlouho je Nadim Latif v souostroví Ezio?
  a) Několik let
  b) Několik měsíců
  c) Právě dorazil
  d) Není známo


  EN

  Two ancestors of the Lost Fleet remain in the Ezio Archipelago and seek knowledge of what happened in the past.
  Sea Eagle, who has taken some of the beliefs and foresight of the First People who settled the island and acts as a spiritual guide and Erendira Sepero, a more tactical and battle-hardened one who has kept her people safe.
  Between them the wish to learn what has happened to their ancestors is high. But they are stopped by an ever-powerful Splinterskull fleet. The ships seemingly made of the flotsam and jetsam of the Lost Fleet vessels but tied together by something more. A mystery to be uncovered.
  To their aid they have found Nadim Latif, who arrived only months before you and seems to have been drawn to this place by the same interest Mister Smythe has.
  Between these different characters, can you find out what really happened to the Lost Fleet, who the Splinterskulls are and who controls them and what great monsters lurk here. Perhaps a symbol of the links of the Archipelago to more ancient times.

  Who are the two ancestors in the Ezio Archipelago seeking knowledge of the past?
  a) Sea Eagle and Erendira Sepero
  b) Nadim Latif and Mister Smythe
  c) Sea Eagle and Nadim Latif
  d) Erendira Sepero and Mister Smythe

  What role does Sea Eagle play in the Ezio Archipelago?
  a) Tactical and battle-hardened guide
  b) Spiritual guide with the beliefs of the First People
  c) Leader of the Splinterskull fleet
  d) Protector of the Lost Fleet

  Which character is described as more tactical and battle-hardened?
  a) Sea Eagle
  b) Erendira Sepero
  c) Nadim Latif
  d) Mister Smythe

  Who is the character drawn to the Ezio Archipelago by the same interest as Mister Smythe?
  a) Sea Eagle
  b) Erendira Sepero
  c) Nadim Latif
  d) None of the above

  What is the main obstacle preventing Sea Eagle and Erendira Sepero from learning about their ancestors?
  a) The ancient monsters of the archipelago
  b) The powerful Splinterskull fleet
  c) Mister Smythe's interference
  d) Lack of historical records

  What are the ships of the Splinterskull fleet made of?
  a) Ancient relics of the Lost Fleet vessels
  b) Flotsam and jetsam of the archipelago
  c) Steel and iron from unknown sources
  d) Magical artifacts

  Who or what controls the Splinterskull fleet?
  a) Sea Eagle
  b) Erendira Sepero
  c) Nadim Latif
  d) An unknown entity

  What is the ultimate goal of Sea Eagle and Erendira Sepero in uncovering the mystery of the Lost Fleet?
  a) To find treasure hidden by their ancestors
  b) To reunite with their lost family members
  c) To understand their own identities and heritage
  d) To gain control over the Splinterskull fleet

  What do the great monsters of the archipelago symbolize?
  a) The power struggle between Sea Eagle and Erendira Sepero
  b) The ancient connections of the archipelago to a distant past
  c) The imminent destruction of the Splinterskull fleet
  d) The impending doom of the Ezio Archipelago

  How long has Nadim Latif been in the Ezio Archipelago?
  a) Several years
  b) Several months
  c) Just arrived
  d) It is unknown
   
 2. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  Platnost kódu do:
  2.7.2023

  Obsah:
  3 x Dělo Nadvládce 2. stupně
  500 000 x Konfetová munice
  3 x Dělo Bašta 4. stupně
  3 x Voják Commonwealthu 5. stupně
  50 x Taureauův amulet
  500 x Damascenské harpuny
  3 000 x Mince safanad
  50 x Vědomosti špeha
  5 000 x Yulongská mince
   
 3. dedek1947CSA

  dedek1947CSA Rádoby autor

  zajímalo by mě,jak kód vypadal
   
 4. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

 5. dedek1947CSA

  dedek1947CSA Rádoby autor

  aha já dal 6.B,přehlédl jsem slovo" zdánlivě"
   
 6. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight