Mini hra 20/2023

Diskuze na fóru 'Uživatelský koutek' zahájená uživatelem Leo., 23/6/23.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
 1. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  Ahoj piráti,

  Vítejte v Trivia Expedition: The Lost Fleet Edition!

  Vydejte se na náročnou cestu za odhalením tajemství zmizelé Nautické flotily a jejich setkání s tajemnou Inyou.


  Pravidla:
  Otestujte si své znalosti a zjistěte, zda dokážete vyřešit záhadu, která mátla historiky po staletí.
  Na základě níže uvedeného textu odpovězte na následující otázky.
  Kód voucheru bude složen z písmen, která odpovídají správným odpovědím v minihře trivia.
  Každá správná odpověď (a, b, c nebo d) přispěje jedním písmenem do kódu voucheru.
  Odpovězte správně na všechny otázky a obdržíte kód voucheru

  Jakmile kód najdete, zkuste jej nesdílet!

  Hodně štěstí a bav se!

  Text

  Ztracené grafy a mapy se dostaly do rukou pana Smytha. Plány, které vyprávějí o expedici na neznámé souostroví, kde určitá znamení a předzvěsti ukazují potenciál vlivu Inya. Přesto se zdá, že tato výprava byla téměř zapomenuta, jako by byla vymazána ze záznamů a historie.
  Stejně jako v současnosti mnozí hledali informace o tom, kdo jsou skuteční pokrevní předkové Inyů, a to všechny tehdy zajímalo, stejně jako nyní.

  Než mohly propuknout bitvy mezi různými národy, dva z obyvatel Nauticy, manžel a manželka, navrhli, že jakýkoli konflikt by oddaloval objev. A bylo na každé skupině lidí, aby se spojili, vytvořili námořní flotilu a spolupracovali, aby zjistili více.

  Záznamy nyní odhalují, že mocná flotila vyplula na souostroví Ezio, aby objevila jeho tajemství. Složená ze všech ras, bez ohledu na jejich rozdíly v té době. Tedy všichni kromě Al-Mahareenů, kteří byli stále uvězněni velkovezírem. Flotila takové síly a majestátnosti, že je jistě nic nemohlo zastavit.

  Tady záznamy končí. Protože se nevrátila ani jedna loď a téměř všechny záznamy o jejich dobrodružstvích jsou pryč, kromě těch objevených ve starověkých klenbách – skrytých před člověkem.

  Nyní mají stateční kapitáni za úkol zjistit, co se stalo se Ztracenou flotilou. Jak může moc takové síly jednoduše zmizet?
  Našli jste nějakou stopu po Inyi?

  Jsi připraven? Pojďme začít!

  1) Námořní flotila se skládala z lodí všech ras kromě které?
  a) Al-Mahareen
  b) Ezio
  c) Velký vezír
  d) Inya

  2) Kdo byli dva obyvatelé Nauticy, kteří navrhli vyhnout se konfliktu a vytvořit flotilu?
  a) Al-Mahareen
  b) Pane Smythe
  c) Manžel a manželka
  d) Velký vezír

  3) Na jaké souostroví měla výprava namířeno?
  a) Souostroví Al-Mahareen
  b) Souostroví Inya
  c) Souostroví Ezio
  d) Námořní souostroví

  4) Co způsobilo zmizení námořní flotily?
  a) Silná bouře
  b) Konflikt s Inyou
  c) Vymazání z historie
  d) Velkovezírova past

  5) Kde byly objeveny některé záznamy o ztracené flotile?
  a) Skryté starověké klenby
  b) Ústřední knihovna Nautica
  c) Tajný úkryt Inyů
  d) Osobní sbírka pana Smytha

  6) Jaký byl účel expedice?
  a) Objevit skutečné pokrevní předky Inyů
  b) Najít způsob, jak porazit Al-Mahareeny
  c) Shromáždit zdroje ze souostroví
  d) Zmapovat neprobádaná území

  7) Námořní flotila se skládala z lodí kterých ras?
  a) Al-Mahareen, Inya, Ezio
  b) Ezio, velkovezír, Inya
  c) Al-Mahareen, Nautican, Ezio
  d) Nautican, Inya, Ezio

  8) Jaký byl důvod návrhu vyhnout se konfliktu?
  a) Zabránit bitvám mezi různými národy
  b) Ušetřit zdroje pro budoucí expedice
  c) Uctít velkovezírovo přání
  d) Zaměřit se na skutečné pokrevní předky Inyů

  9) Ztracená flotila byla popsána jako síla čeho?
  a) Moc a majestát
  b) Strach a ničení
  c) Harmonie a mír
  d) Záhada a intriky

  10) Co prozrazují znamení a předzvěsti o potenciálním vlivu Inyů?
  a) Mají magické schopnosti
  b) Jsou potomky velkovezíra
  c) Mají kontrolu nad souostrovím
  d) Zůstává neznámá a je předmětem zájmu

  EN verze

  Lost charts and maps have come into the hands of Mister Smythe. Plans that tell of an expedition to an unknown Archipelago where certain signs and portents show the potential of Inya influence. Yet this expedition seems to have been all but forgotten, as if being erased from records and history.
  As in the present, many have sought knowledge to who are the true blood ancestors of the Inya are and this was of interest to all then, as it is now. Before battles could break out between the different peoples, two of the residents of Nautica, a husband and wife, suggested that any conflict would delay discovery. And it was up to each set of people to come together, form a Nautican Fleet and work together to find out more.
  Records now reveal that a mighty fleet set sail to the Ezio Archipelago to discover its secrets. Made of each and every race, no matter their differences at the time. Well, all but the Al-Mahareen, who were still trapped by the Grand Vizier. A fleet of such power and majesty that surely nothing could stop them.
  Yet then, the records stop. As not one ship returned and almost all record of their adventures has gone, bar the ones discovered in ancient vaults – hidden from man.
  Now brave Captains have been tasked to discover what happened to the Lost Fleet. As how can a force of such power have simply disappeared?
  And did they find any trace of the Inya?

  Are you ready? Let's begin!

  The Nautican Fleet consisted of ships from every race except which one?
  a) Al-Mahareen
  b) Ezio
  c) Grand Vizier
  d) Inya

  Who were the two residents of Nautica who suggested avoiding conflict and forming a fleet?
  a) The Al-Mahareen
  b) Mister Smythe
  c) Husband and wife
  d) The Grand Vizier

  The expedition was headed to which archipelago?
  a) Al-Mahareen Archipelago
  b) Inya Archipelago
  c) Ezio Archipelago
  d) Nautican Archipelago

  What caused the disappearance of the Nautican Fleet?
  a) A powerful storm
  b) Conflict with the Inya
  c) Erasure from history
  d) The Grand Vizier's trap

  Where were some of the records of the lost fleet discovered?
  a) Hidden ancient vaults
  b) Nautica's central library
  c) The Inya's secret hideout
  d) Mister Smythe's personal collection

  What was the purpose of the expedition?
  a) To discover the true blood ancestors of the Inya
  b) To find a way to defeat the Al-Mahareen
  c) To gather resources from the archipelago
  d) To map uncharted territories

  The Nautican Fleet consisted of ships from which races?
  a) Al-Mahareen, Inya, Ezio
  b) Ezio, Grand Vizier, Inya
  c) Al-Mahareen, Nautican, Ezio
  d) Nautican, Inya, Ezio

  What was the reason behind the suggestion to avoid conflict?
  a) To prevent battles between different peoples
  b) To save resources for future expeditions
  c) To honor the Grand Vizier's wishes
  d) To focus on the true blood ancestors of the Inya

  The Lost Fleet was described as a force of what?
  a) Power and majesty
  b) Fear and destruction
  c) Harmony and peace
  d) Mystery and intrigue

  What do the signs and portents reveal about the potential influence of the Inya?
  a) They possess magical abilities
  b) They are descendants of the Grand Vizier
  c) They have control over the archipelago
  d) It remains unknown and a topic of interest


  fb_ad_lost_fleet_trivia_game.jpg
   
 2. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  Platnost kódu do:
  26.6.2023

  Obsah:
  3 x Dělo Nadvládce 2. stupně
  500 000 x Konfetová munice
  3 x Dělo Bašta 4. stupně
  3 x Voják Commonwealthu 5. stupně
  50 x Taureauův amulet
  500 x Damascenské harpuny
  3000 x Mince safanad
  50 x Vědomosti špeha
  5 000 x Yulongská mince​
   
 3. *****štěpánek*****

  *****štěpánek***** Rádoby autor

  Tak tohle bude i na mě moc:(. Tak dobře hru neznám.
   
 4. Geralt64

  Geralt64 Velvyslanec fóra

  Nepotřebuješ hru znát, odpovědi hledej v "Textu".
   
 5. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  přesně tak, odpovědi jsou v textu buď přímo napsané, nebo se dají odvodit.
   
 6. *štěpánek*

  *štěpánek* Vévoda fóra

  Když ja nejsem čtenářský tip:). Za cely život jsem četl 1 knížku ,toto zadání je na mě už moc dlouhé:eek::D.
   
 7. rytiř1969

  rytiř1969 Pisálek fóra

  běž na FB skupina seafight CZ-SK pomohou ti
   
 8. Spořitelní ,to bych ti i věřil
   
 9. Kolibrík_SK

  Kolibrík_SK Rádoby autor

  Kluci psal sem s tvurcem miniher a vysvetloval sem že sou hry moc obtížné dostal sem slib že ten to tyden to bude mnohem jednoduší tak uvidíme :) Nebudem predce prudit google hodinu a pul aby chom našli odpovede na dotazy za tu dobu mužem radši nekoho zmlatit okradnút alebo pokecat na chate alebo ts . Može sa však stat že nik nebude po ruke v takom prípade odporúčam zostrelit pár zlatovlások na 30 ke mape pretože po novom admiralik čo s nich vyskočí dáva naozaj pekné odmeny cca 160 k peral 20 k korun a každemu kto ho striela na konci 3 ku obránce a 3 ku vojáka co je pro slabší lode slušná odmena . Preji všem krásnou hru plnou zažitku a hodne nových prátal pro to že lidi se na hru doopravdy vrací a za dva tri týdny bude mít Omega plno s ge 7 všechny zdraví Ja-pumu :)
   
 10. Leo.

  Leo. Team Leader Team Seafight

  mini hry vytváří více lidí, ne jen Nami